Дринь Ирина Игоревна

кандидат физико-математических наук, доцент

Образование:

Закончила Черновицкий национальный университет , математический факультет.


Трудовая деятельность:

С 1999 года работает в ЧТЄИ КНТЄУ.


Кандидатская диссертация:

Тема кандидатской диссертации: «Задача Коши для параболических уравнений с возрастающими коэффициентами в пространствах обобщенных функций типа ультраразделов». Диссертация защищена в 1996 году.


Научные работы:

1. Дрінь І.І.., Готинчан І.З. Математика для економістів. Лінійна та векторна алгебра, аналітична геометрія: збірник завдань для перевірки залишкових знань студентів. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 60 с.

2. Дрінь І.І. Властивість локалізації формальних рядів Ерміта / І.І.Дрінь, Н.М.Шевчук // Vedecky prumysl evropskeho kontinentu – 2012: materially VIII mezinarodni vedecko – prakticka conference. Dil 23. Matematika. Fyzika. – Praha (27 listopadu – 05 prosincu 2012). Publishing House «Education and Science». – P. 3-5.

3. Пертен С.І. Альтернатива кінетичних коефіцієнтів математичної моделі інфляції / С.І. Пертен, І.І. Дрінь // Моделювання та інформаційні системи в економіці. – К.: КНЕУ, 2013. – Вип. 88. – С. 111-123.

4. Лавренчук В.П. Про викладання математики для нематематичних спеціальностей / В.П.Лавренчук, І.І.Дрінь // Сучасні тенденції розвитку математики та її прикладні аспекти: матеріали тез доповідей II міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Донецьк (21 травня 2013 р.). – С. 188-191.


Преподает дисциплины: Математика для экономистов, Экономико - математическое моделирование, Математическое моделирование в менеджменте и маркетинге.


Система Orphus