Пацаранюк Юлия Михаловна

Доцент кафедры, кандидат филологических наук

Образование:

В 2001 году окончила с отличием филологический факультет Черновицкого национального университета по специальности «Украинский язык и литература» и получила степень магистра украинской филологии.


Трудовая деятельность:

С 2002 по 2005 г.г. - старший лаборант и по совместительству ассистент кафедры современного украинского языка ЧНУ;

2006 - 2010 годы - старший преподаватель кафедры ЧТЭИ КНТЭУ;

С 2010 года - доцент кафедры современных европейских языков ЧТЭИ КНТЭУ.


Кандидатская диссертация:

Тема кандидатской диссертации: «Способы реализации иронии в структуре предложения»

Диссертация защищена в 2006 году.


Научные труды:

1. Способи реалізації іронії у структурі речення: [монографія]. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 167 с. [у співавторстві з Гуйванюк Н.В.].

2. Синтаксичні конвергенції як форма реалізації іронії у структурі речення // Зб. наук. пр. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. Актуальні проблеми сучасної філології: Мовознавчі студії. – Вип. 18. – Рівне: РДГУ, 2010. – С. 43 – 46.

3. Антифразисні відношення у структурі складнопідрядного речення // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. / За ред. Б.І. Бунчука. – Вип. 496-497: Слов'янська філологія. – Чернівці: 2010. – С. 135 – 139.

4. Орфоепія української літературної мови: Модульний курс. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 162 с.

5. Сучасне діловодство: Термінологічний словник-довідник. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 125 с.

6. Збірник вправ та завдань для проведення практичних занять з української мови за професійним спрямуванням [для студентів усіх напрямів підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»] / Укл. Ю.М. Паца¬ранюк, М.В.Філіпчук. – Чернівці, 2010. – 80 с.


Научные интересы: лингвистика текста, прагмалингвистика, языковые особенности художественного стиля


Преподает дисциплины: украинский язык профессионального направления


E-mail: magistra@i.ua


Система Orphus