Багрій Конон Леонідович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування

ORCID ID
ResearcherID
ScopusAuthorID

У 2001 році закінчив з відзнакою Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж. У 2004 році закінчив з відзнакою ЧТЕІ КНТЕУ. З 2004 році працює на кафедрі обліку і оподаткування ЧТЕІ КНТЕУ. У 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Внутрішньогосподарський аналіз і контроль матеріальних запасів: методика і організація». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента.

Проходив стажування в Сучавському університеті імені Штефана чел Маре (The Stefan cel Mare University in Suceava) та Трансільванському університеті (Transilvania University of Brasov), Румунія, м.Сучава (січень 2017р.), Старопольській вищій школі (м.Кельце, Польща) і Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща), січень 2018р.


Опубліковані роботи:

1. Багрій К.Л. Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. ІІІ (67). Економічні науки. (0,46 д.а.);

2. Багрій К.Л. Використання статистичних методів аналізу при розрахунку показників рентабельності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2017. – Вип. І (64). Економічні науки. – С. 133-140. (0,42 д.а.);

3. Багрій К.Л. Сучасна екологічна політика та її неефективність в Україні // Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі. Колективна монографія / За ред. С.Д. Лучик, К.Л. Багрій. – Чернівці: Видавець «АНТ Лтд», 2016 (0,5 д.а.);

4. Багрій К.Л. Викладач-студенти: взаємодія в процесі навчання // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – Вип. ІІ (62). Економічні науки. – С. 174-182. (0,5 д.а.);

5. Багрій К.Л. Використання багатофакторного аналізу при оцінці діяльності промислових підприємств // Науково-практичний журнал «Економічні студії». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка». – 2016. – Вип. 3 (11). – Частина 1. – С. 15-19. (0,54 д.а.);

6. Багрій К.Л. Особливості пенсійної реформи в Україні в умовах перманентних кризових явищ // Стан та проблеми розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ. Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2015. – 75-79. (0,33 д.а.);

7. Багрій К.Л. Особливості незалежного аудиту в Україні та перспективи його розвитку // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – Вип. ІІІ (55). Економічні науки. – С. 289-294. (0,38 д.а.);

8. Багрій К.Л. Особливості внесення змін до облікової політики господарюючих суб’єктів // Соціально-економічні координати розвитку підприємницької діяльності. Колективна монографія / За ред. О.О. Непочатенко. – Умань: Видавець «Сочінський», 2014 (0,38 д.а.).

Наукові інтереси: розвиток економічного аналізу та внутрішнього контролю в системі управління підприємством; управління організацією навчально-виховного процесу у вищій школі; роль профспілки у формуванні та реалізації корпоративної місії ВНЗ.

Викладає дисципліни: «Аналіз господарської діяльності», «Статистика», «Організація і методика аудиту».

Захоплення: економічна аналітика, автомобільний туризм, плавання.

E-mail: kononbagriy@gmail.com


Життєве кредо: Справжній педагог повинен любити те, чому навчає і любити тих, кого навчає.

Система Orphus