СПИСОК
кураторів факультету менеджменту, туризму
та ресторанного господарства
на 2015 - 2016 н.р.

№ п/п

П.І.Б.

Група

Кафедра

Спеціальність

1

Хитрова

Ольга Аліківна
311 менеджменту і туризму

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

2

Долга

Галина Венедиктівна
312 менеджменту і туризму

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060101 «Менеджмент»

(Менеджмент організацій торгівлі)

3

Федорюк

Анатолій Леонідович
313 соціально-гуманітарних наук і права

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060105 «Менеджмент»

(Менеджмент митної справи)

4

Пенюк

Валерія Олександрівна
314 менеджменту і туризму

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060106 «Менеджмент»

(Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу)

5

Ревуцька

Любов Яківна
315 технології і організації ресторанного господарства

галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка с/г продукції»

напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

6

Череп

Інна Василівна
316 технології і організації ресторанного господарства

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

7

Микитюк

Мар’яна Василівна
321 менеджменту і туризму

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140103 «Туризм»

8

Москальов

Максим Анатолійович
322 менеджменту і туризму

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060101 «Менеджмент»

(Менеджмент організацій торгівлі)

9

Москальов

Максим Анатолійович
323 менеджменту і туризму

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060105 «Менеджмент»

(Менеджмент митної справи)

10

Коваленко

Наталя Юріївна
324 соціально-гуманітарних наук і права

галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

напрям підготовки 6.03060106 «Менеджмент»

(Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу)
11

Поп

Тетяна Михайлівна
325 технології і організації ресторанного господарства галузь знань 0517 «Харчова промисловість та переробка с/г продукції» напрям підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»
12

Романовська

 Ольга Леонідівна
326 технології і організації ресторанного господарства

галузь знань 1401 «Сфера обслуговування»

напрям підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

Організаційно-виховна робота на факультеті проводиться відповідно до затвердженого плану заходів, плану розвитку інституту, патріотичного виховання молоді, ведення здорового способу життя протягом навчального року.

Студентське життя на факультеті вирує разом із радою студентського самоврядування, яке сприяє гармонійному розвитку, вихованню духовності і культури, зростанню у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Головою РСС ФМТРГ є Луник Нікіта Ігорович, студент 3 курсу денної форми навчання, спеціальність «Туризм».

Система Orphus