Крецький Олександр Ілліч

Заступник декана факультету управління, сфери обслуговування та харчових технологій,
старший викладач секції фізичної культури кафедри соціально-гуманітарних наук та права

У 2000 році з відзнакою закінчив Чернівецький педагогічний коледж ім. О. Маковея ЧНУ ім. Ю.Федьковича за спеціальністю фізичне виховання, здобувши кваліфікацію викладача фізичної культури; педагога-організатора.

У 2003 р. закінчив Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, факультет фізичного виховання і спорту.

У 2011р. ЧТЕІ КНТЕУ (спеціальність «Облік і аудит»).

Керівник студентського туристичного клубу «Плай» ЧТЕІ КНТЕУ.

Відповідальний за спортивно-масову роботу в інституті.

Тренер інститутських команд з баскетболу, дзюдо та вільної боротьби.

Кандидат у майстри спорту з рукопашного бою, головний секретар Федерації рукопашного бою м. Чернівці. Суддя І категорії.

Наукові праці:

1. Спортивно оздоровча робота в ВУЗах // Колективна монографія «Гуманізація науки як мегадисциплінарна проблема // За ред. проф. С.Д. Абрамовича. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2006.- С. 159 -161.

2. Проблеми розвитку спорту в Україні (в співавторстві) //Маттеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Буковинський науковий спортивний вісник». – Вип. 3. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2007. – С. 36-39.

3. Технологія самостійної роботи студентів у процесі вивчення прийомів гри в баскетбол // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференція «Гуманітарні науки в сучасному негуманітарному ВНЗ» Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 181 -182.

4. Орієнтовно-оптимальні показники техніко-тактичної діяльності кваліфікованих баскетболісток // Буковинський науковий спортивний вісник. – Вип. № 4. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С. 239-242

5. «Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів – хлопців 12-13 років, які займаються панкратіоном» (в співавторстві) // Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн». – Чернівці: БДФА, 2010. – С. 389-394.

6. Спортивно-оздоровчий туризм, специфічний засіб фізичного вдосконалення особистості студентів» (в співавторстві) // Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту в навчальних закладах України». – Чернівці: ЧНУ, 12-13 травня 2012. – С. 335-338.

7. Рукопашнийбій у ВНЗ України (у співавторстві). – Збірник наукових праць VІІ всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту в навчальних закладах України». – Чернівці: ЧНУ, 12-13 травня 2012 р. – С. 247-250.

8. Особливості розвитку тактичного мислення спортсменів орієнтувальників // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн», 22-23 травня 2013 р. - Чернівці. - Технодрук, 2013. – С.386-391.

9. Відбір юних волейболістів з урахуванням основних антропометричних показників // Матеріали наук.-практ. конференції «Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров’я людини у сучасному суспільстві» (Чернівці, 24-25 квітня 2015 р.) // за редакцією Я.Б. Зорія. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 158-161.

Викладає дисципліни: "Фізичне виховання"

Наукові інтереси: тактико-технічні проблеми моделювання у баскетболі

Захоплення: спорт, гітара, мотоцикли, альпінізм, активний відпочинок. Система Orphus